Author
Hanka

Tomás González, „Trudne światło”

Było sobie życie… „To jest miejsce najniższe. W każdy z kamieni uderza woda i każde z nich, kamień i woda, płyną razem, tworząc ową formę, która nie ma imienia, bo właśnie […]

Jakub Małecki, „Rdza”

Kręgi życia Historia lubi się powtarzać a życie zatacza kręgi, które rozchodzą się coraz dalej od centrum; niekiedy biegną równolegle, czasem się przecinają lub nakładają na siebie. Takie […]